2021-09-03 07:39:00

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

Poštovani roditelji,

na sljedećim poveznicama   možete pronaći upute vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. te organizaciju rada u istima. Molimo Vas da pročitate i proučite navedene upute.

Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2021.-2022.pdf

Modeli-i-preporuke-za-provedbu-nastave-u-2021-2022.pdf

Organizacija-rada-škole-u-školskoj-godini-2021-2022.docx


Srednja škola Bartula Kašića Pag