2021-09-08 14:36:14

Obavijest o upisu čipkarica u školskoj godini 2021./2022.

 Na temelju članka 64. Statuta Srednje škole Bartula Kašića Pag i članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije („Narodne novine“, broj 129/08.), Školski odbor donosi  

 

 

 

                                                                    O D L U K U

                           o upisu polaznica u program osposobljavanja za zanimanje čipkarica

                                                     u školskoj godini 2021./2022.

                                  

Uvjeti upisa:

-  najmanje završena osnovna škola

 

Potrebna dokumentacija:

-          Preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja

-          Domovnica

-          Rodni list


Srednja škola Bartula Kašića Pag